logo

Vlada Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Prikaz kamera sa graničnog prelaza Scepan polje

Ulaz

Izlaz