logo

Vlada Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Video snimci sa graničnih prelaza

U cilju bolje informisanosti putnika o stanju na graničnim prelazima, izbora graničnog prelaza za lakši i brži prelazak državne granice na ovoj WEB stranici putnici mogu pregledati video snimke sa graničnih prelaza.